Tips voor het werven van vrijwilligers

Hieronder staan een aantal algemene tips. Aan het eind van deze opsomming vind je een link naar de 'Toolkit Verzilveren' . Deze biedt handvatten speciaal voor het benutten van de kennis en ervaring van senioren.

Maak een wervingsplan. Ga niet in het wilde weg werven. Maak iemand in het bestuur verantwoordelijk voor het werven van nieuwe vrijwilligers.

Zorg voor een goede mix van leeftijden in je bestuur.

Informeer naar de 'antecedenten van een nieuweling'. Dat kan nare verrassingen voorkomen. Uiteraard doe je dat met medeweten van de persoon in kwestie.

Zorg voor een goede sfeer in bestuur en organisatie. Niemand wil zich aansluiten bij een club waarvan de mensen elkaar naar het leven staan.

Bel je achterbanleden en vraag naar hun mening over de organisatie, hun kwaliteiten/achtergrond/interesses en hun mogelijkheden om zich op bepaalde tijden in te zetten voor de organisatie.

Kijk of er in werkzaamheden/uitvoering combinaties te maken zijn met andere clubs. Gezamenlijke activiteiten hebben meerwaarde. Bekijk ook de mogelijkheid van uitwisseling van leiding en vrijwilligers.

Hang je wervingsfolder of flyer op in de wachtkamer van dokter, tandarts, bij de bibliotheek, het postkantoor, op prikborden van hbo- of mbo-scholen. Controleer van tijd tot tijd of de poster er nog hangt. Ververs op tijd en hou in ieder geval in de gaten of er geen verouderde adressen of telefoonnummerrs op staan.

Vraag of je een wervingsfolder mag toevoegen aan het welkomstpakket voor nieuwe inwoners van de gemeente.

Laat het vanzelfsprekend zijn dat jongeren en jeugdleden doorstromen naar een positie van coördinator, leidinggevende van een activiteit.

Vraag ouders van tijd tot tijd te assisteren bij opkomst en activiteiten van hun kinderen.

Stel een profiel op van de vrijwilliger/het bestuurslid dat je zoekt. Je wilt toch niet zomaar iedereen hebben?

Zijn er hbo- of mbo-scholen in je buurt? Neem contact op en vraag of er binnen school mogelijkheden zijn voor scholieren/studenten om studiepunten te halen bij het verrichten van vrijwilligerswerk of stages in het vrijwilligerswerk.

Vraag of je op prikborden van centra regelmatig korte teksten mag hangen.

Vraag aan vrijwilligers en bestuursleden of zij mensen kennen die in aanmerking komen voor bepaalde taken binnen de organisatie.  Leden van het bestuur gaan deze mensen benaderen. Het levert vaak nieuwe gezichtspunten op als mensen gevraagd worden om hun kwaliteiten te noemen.

Vermeld je organisatie met vacatures op digitale vrijwilligerssites binnen je gemeente.

Stuur je oud-leden van tijd tot tijd een 'teken van leven'. Je kunt ze uitnodigen voor een reünie, je kunt ze vragen om een keer assistentie te verlenen bij een programma. Misschien krijgen ze hierdoor de smaak weer te pakken om iets te doen voor de organisatie.

Neem je deel aan een braderie of markt , zorg dan voor uitdagende activiteiten. En probeer met potentiële leden/vrijwilligers tot een afspraak te komen. Uiteraard mogen ze vrijblijvend een aantal keren meedoen.

Houd je een actie? Geef iedere koper van een oliebol, bloembol, geranium, zakje tuingrond of wat dan ook, een klein kaartje mee: 'Bedankt voor uw aankoop. Hiermee steunt u onze organisatie financieel. Wilt u onze organisatie ook op een andere manier steunen bijv. als (actief) lid, dan kunt u contact opnemen met…..(naam, telf.nr, email).'

Overweeg of je verder weg wonende studenten/leden, die de organisatie blijven steunen, een tegemoetkoming in de reiskosten kunt geven.

Stuur regelmatig persberichten of korte notes over je activiteiten of organisatie in de plaatselijke media.

Als het om ideële doelen gaat, vraag of je spreekbeurten of lezingen mag houden bij Rotaryclubs, gezelligheidsverenigingen of personeelsverenigingen.
Met een boeiende voordracht kan je het publiek met bijv. opdrachten actief krijgen. Ook deel je op zo'n bijeenkomst een mooie folder uit waarop de lezer de mogelijkheid heeft om te reageren.

Organiseer een tentoonstelling in de bibliotheek, de hal van het gemeentehuis of in een ander openbaar gebouw waar veel leden van je doelgroep langskomen.

Probeer deze tentoonstelling te bemensen maar dan wel met mensen die actief op passanten afstappen en dit op innemende wijze doen.

Probeer te formuleren waarin je organisatie uniek is en draag dit uit.

Benadruk het aspect 'kwaliteit' als je mensen vraagt voor je organisatie, een project of het bestuur. Je zoekt niet zomaar iemand, je wilt graag iemand hebben met de juiste kwaliteiten. Op die manier krijgt de persoon die je aanspreekt het gevoel dat de organisatie niet zomaar een toevallige verzameling van mensen is en weet heeft van jouw kwaliteiten.

Maak bij je werving melding van de begeleiding die nieuwe vrijwilligers kunnen verwachten alsmede van de opleidings- en ontplooiingskansen. Dat doe je uiteraard alleen maar, als je dat ook kunt waarmaken.

Sta je met een kraam op een braderie of vrijetijdsmarkt, schenk dan hete koffie. Mensen vinden het onbeleefd om met die hete koffie weg te lopen. Die tijd is voor jou net genoeg om een praatje aan te knopen. 

Ontwerp een originele cadeaubon. Wie drie keer op proef bij je organisatie komt helpen bij een (omvangrijke of aardige) klus, ontvangt een echt leuk cadeau. Het kost je misschien tien of twaalf euro. Als je hierdoor een nieuwe actieve vrijwilliger hebt binnengehaald, zijn de kosten er snel uit.

Toolkit Verzilveren: Handvatten voor het benutten van de kennis en ervaring van senioren.

 

Wij gebruiken cookies om de website optimaal te laten functioneren en om in te spelen op de informatiebehoefte van onze bezoekers.
Door gebruik te maken van onze website stemt u in met het plaatsen van cookies. In onze privacyverklaring kunt u meer lezen over het gebruik van cookies.