Drank- en Horecawet

Wanneer mag een vereniging alcohol schenken?
Elke vereniging die alcohol wil verkopen aan bezoekers en leden, heeft daarvoor een drankvergunning (officieel: Drank- en Horecawetvergunning) van de gemeente nodig.

Drank- en Horecawet verenigingen
De volgende regels uit de Drank- en Horecawet zijn voor verenigingen die alcohol schenken van belang:

  • De vereniging moet alle voorschriften en afspraken over het verantwoord schenken van alcohol vastleggen in huisregels.
  • De vereniging moet 2 leidinggevenden hebben van ten minste 21 jaar met de Verklaring Sociale Hygiëne. Voor dit diploma moeten zij een speciaal examen afleggen.
  • Als er alcohol wordt geschonken, moet minstens 1 leidinggevende in het pand aanwezig zijn, of een barvrijwilliger van ten minste 16 jaar die een instructie over verantwoord alcoholgebruik heeft gekregen. Hiervoor bestaan diverse cursussen, zoals de Schenkinstructie of de Instructie Verantwoord Alcoholgebruik (IVA).

Nieuwe Drank- en Horecawet strenger
Op 1 januari 2014 gaat de nieuwe Drank- en Horecawet in. De leeftijdsgrens voor alcoholische dranken wordt verhoogd van 16 naar 18 jaar. Jongeren onder de 18 jaar zijn straks strafbaar als ze alcohol in bezit hebben, zowel in de kroeg als op de openbare weg. De nieuwe wet maakt geen onderscheid meer tussen zwak alcoholische drank en sterke drank. Verkopers van alcohol die in 12 maanden tijd 3 keer worden betrapt op verboden verkoop, verliezen (tijdelijk) hun vergunning.

Controle op naleving regels Drank- en Horecawet
De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) controleert of de vereniging de regels van de Drank- en Horecawet naleeft. Als een vereniging zich niet houdt aan de regels van de Drank- en Horecawet kan het bestuur van de vereniging een boete krijgen. De drankvergunning kan ook worden ingetrokken.

Gemeenten controleren vanaf 1 januari 2013 verenigingen op naleving van de nieuwe Drank- en Horecawet.

Verbod om alcohol te schenken
In het Wetboek van Strafrecht is een bepaling opgenomen die horeca-instellingen verbiedt te schenken aan bezoekers die zichtbaar te veel hebben gedronken. De Drank- en Horecawet bepaalt ook dat in een slijterij of horecazaak geen mensen mogen komen die te veel hebben gedronken. Ook mensen die onder invloed zijn van drugs mogen daar niet worden toegelaten.

Bron: www.rijksoverheid.nl

Wij gebruiken cookies om de website optimaal te laten functioneren en om in te spelen op de informatiebehoefte van onze bezoekers.
Door gebruik te maken van onze website stemt u in met het plaatsen van cookies. In onze privacyverklaring kunt u meer lezen over het gebruik van cookies.