Verklaring Omtrent Gedrag

Gratis VOG voor vrijwilligers in de gemeente Wierden

Een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) is een belangrijk onderdeel van het preventie- en integriteitsbeleid van elke vrijwilligersorganisatie. Het aanvragen van een VOG voor een vrijwilliger mag voor een vrijwilligersorganisatie in de gemeente Wierden geen belemmering zijn om met nieuwe vrijwilligers te werken. Daarnaast mogen de kosten van het aanvragen van een VOG voor een vrijwilliger geen belemmering zijn om zich vrijwillig in te zetten voor een organisatie met een kwetsbare doelgroep.

Landelijke regeling voor koepelorganisaties

Landelijk kan in bepaalde situaties een gratis VOG worden aangevraagd, namelijk voor vrijwilligers die met kinderen werken bij de scouting (Scouting Nederland), sportclubs (onder de koepel van NOC/NSF) en als begeleiders van jeugdkampen (vanuit het Steunpunt Kindervakanties). Voor meer informatie over deze landelijke regeling verwijzen we u naar: https://www.justis.nl/producten/vog/GratisVOGvoorvrijwilligers/

Aanvullende regeling

De Gemeente Wierden biedt de mogelijkheid voor vrijwilligersorganisaties die buiten de landelijke regeling vallen, maar waarvoor een VOG voor hun vrijwilligers wel vereist of noodzakelijk gevonden word deze VOG’s te vergoeden.

Voor wie?

De volgende vrijwilligersorganisaties komen in aanmerking voor het ontvangen van een vergoeding voor de aangevraagde VOG’s:

  • De vrijwilligersorganisatie werkt voor en in het belang van inwoners van de gemeente Wierden
  • De vrijwilligersorganisatie valt niet onder de huidige landelijke regeling
  • De vrijwilligersorganisatie bestaat voor minimaal 70% uit vrijwilligers
  • De organisatie staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel
  • De organisatie is een rechtspersoon
  • De organisatie heeft geen winstoogmerk
  • De vrijwilliger heeft contact met kwetsbare doelgroepen (zoals minderjarige kinderen en jongeren, senioren, (ernstig) zieken en mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking). In het werken met kwetsbare doelgroepen kan men namelijk te maken krijgen met vertrouwelijke informatie of geldzaken en goederen van personen.

Hoe werkt het?

  • Vrijwilligers kunnen met de juist ingevulde documenten online via Justis, of bij het loket Burgerzaken (in het gemeentehuis) een VOG aanvragen. Legitimatie is daarbij verplicht. Voor het aanvragen van een gratis VOG voor vrijwilligers (die niet binnen de landelijke regeling vallen) is een ingevuld VOG aanvraagformulier (aanvraagformulier VOG NP) nodig. Het VOG aanvraagformulier dient te worden ingevuld door de organisatie waar vrijwilligerswerk wordt gedaan én de vrijwilliger zelf. (Kijk voor meer informatie over de aanvraagformulieren op: https://www.justis.nl/producten/vog/vog-aanvragen/ ).
  • Wanneer de vrijwilliger de VOG heeft ontvangen, kan de vrijwilligersorganisatie deze op vertoon van de bon declareren bij Stichting De Welle. Voor vragen en het indienen van declaraties kunt u contact opnemen met Stichting De Welle via 0546-571693 of wierdendoet@stichtingdewelle.nl

 

  • Mochten er meer vrijwilligers zijn binnen één organisatie, dan is het wenselijk dat de vrijwilligersorganisatie het in één keer voor meerdere vrijwilligers declareert bij Stichting De Welle. Stichting De Welle bewaart een kopie van de VOG en de organisatie behoudt het origineel.

Wij gebruiken cookies om de website optimaal te laten functioneren en om in te spelen op de informatiebehoefte van onze bezoekers.
Door gebruik te maken van onze website stemt u in met het plaatsen van cookies. In onze privacyverklaring kunt u meer lezen over het gebruik van cookies.