Maatjesproject

Maatjesproject - Heb je even tijd voor mij?

De Welle biedt diverse maatjesprojecten aan. Dit zijn projecten die vrijwilligers een-op-een koppelen aan iemand die op bepaalde punten in het leven even een maatje nodig heeft.

Er zijn talloze redenen om (tijdelijk) behoefte te hebben aan een maatje. Voor een luisterend oor, gezelschap, ondersteuning bij het spreken van de Nederlandse taal of vanwege een psychische of lichamelijke beperking. Ook zijn er mensen die het moeilijk vinden om sociaal contact te maken.

Voor mantelzorgers kan een maatje van grote betekenis zijn. Dankzij de inzet van een vrijwilliger heeft de mantelzorger af en toe tijd voor zichzelf naast de vaak zware zorgtaken.

Binnen alle maatjesinitiatieven is het heel belangrijk dat het tussen de deelnemer en zijn of haar maatje klikt! De coördinator van het maatjesproject koppelt je op een zorgvuldige manier aan een deelnemer. Tevens is er ondersteuning en begeleiding vanuit Stichting De Welle.

SOORTEN MAATJES

 

Supporter

Een supporter moedigt aan en steunt. Soms is er in iemands leven support nodig. Iemand die meekijkt en helpt zoeken naar mogelijkheden. Dit is wat de supporter doet. Hierbij staat de persoon die ondersteuning vraagt centraal. De vrijwilliger neemt geen taken over maar ondersteunt voor een korte periode. In deze periode krijgt de persoon in kwestie meer zicht op de situatie en op de mogelijkheden die hij of zij zelf heeft of die de omgeving of maatschappij kan bieden.

 

Maatje voor een kleine dienst

Om iemand zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen in de eigen omgeving is het soms nodig dat hij of zij hulp krijgt bij het doen van boodschappen, het invullen van formulieren, het bijhouden van de tuin of het doen van een klusje. Ook als men tijdelijk uitgeschakeld is door bijvoorbeeld ziekte of een operatie, kan men een beroep doen op een maatje voor een kleine dienst.

 

Maatje voor gezelschap

Er worden maatjes gevraagd om te voorkomen dat alleenstaanden in een isolement geraken. Het gaat dan om wekelijks een oogje in het zeil houden, samen een praatje maken, een gezelschapsspelletje spelen of zomaar even een  kopje koffie drinken .

 

Beweegmaatjes

Naarmate men ouder wordt, kan frequent bewegen problematisch worden. Dit kan een lichamelijke of psychische oorzaak hebben. Een beweegmaatje probeert de belemmeringen weg te nemen door de wensen van de oudere te achterhalen, samen te zoeken naar mogelijkheden en vooral door samen te bewegen. Bij de zoektocht naar geschikte beweegactiviteiten is de beweeggids van Stichting De Welle een goed hulpmiddel.

 

Maatje in het vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk is hét middel om weer deel te nemen aan de maatschappij. In sommige gevallen kan de drempel te hoog zijn om alleen iets te ondernemen. Een maatje kan helpen om samen het vrijwilligerswerk op te pakken.

 

 

Wij gebruiken cookies om de website optimaal te laten functioneren en om in te spelen op de informatiebehoefte van onze bezoekers.
Door gebruik te maken van onze website stemt u in met het plaatsen van cookies. In onze privacyverklaring kunt u meer lezen over het gebruik van cookies.