Hulp bij warme maaltijden

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.

LET OP: Dit is een vacature uit ons archief, deze is niet meer actueel.
Titel vacature   Hulp bij warme maaltijden
Taakomschrijving   Het Zorgcentrum Wierden richt zich op ouderen met een indicatie voor verzorgingshuiszorg maar ook op ouderen die daarvoor nog geen indicatie hebben maar wel zorg nodig hebben. Daarbij kan het gaan om thuiszorg dagopvang dagverzorging kortdurende opname en aanvullende verpleeghuiszorg. Doordat het Zorgcentrum en Carintreggeland Thuiszorg Wierden in één organisatorisch verband werken wordt er daadwerkelijk voor gezorgd dat u zo lang mogelijk zelfstandig kunt blijven wonen. Dat doen wij samen met u uw mantelzorgers en de vele vrijwilligers. In overleg is er veel mogelijk. Ter ondersteuning van de thuissituatie zijn er mogelijkheden voor kortdurende opname na een ziekenhuisperiode of ter ontlasting van de mantelzorg en dagopvang. Daarnaast kunnen inwoners van Wierden via het Zorgcentrum in aanmerking komen voor alarmering met zorgopvolging.
Werksoort  
Doelgroep   ouderen
Activiteit   gastvrouw / gastheer
Betreft het kortdurend werk (klus)
of langdurig werk (vacature)
  Vacature
Werktijden   Vanaf 11:30 tot 14:00
Begindatum   14-10-2013 (dd-mm-jjjj)
Einddatum   14-04-2014 (dd-mm-jjjj)
Werkuren per week/maand    uren per 
Bijzondere voorwaarden   Affiniteit met ouderen gastvrij en representatief
Inwerkmethode en begeleiding  
Scholing  
Onkostenvergoeding  
Overige bijzonderheden  
Aantal gezochte vrijwilligers  
Naam van de organisatie   Woonvoorziening de Holtinck
Werkadres: Organisatie  
Werkadres: Straat+Huisnr   De Holtinck 117
Werkadres: Postcode en Plaats   7641 BM WIERDEN

Bekijk ook onze 10 meest recente vacatures!