activiteitenbegeleider moestuintjes

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.

LET OP: Dit is een vacature uit ons archief, deze is niet meer actueel.
Titel vacature   activiteitenbegeleider moestuintjes
Taakomschrijving   Sinds juli 2004 biedt zorgboerderij “De Piet” plaats aan dagopvang voor ongeveer 45 deelnemers met een speciale zorgbehoefte. De zorgboerderij is gevestigd in Ypelo. Samen met deskundigen en vrijwilligers begeleiden zij mensen met een beperking op de zorgboerderij.De deelnemers die bij de zorgboerderij komen op de maandag dinsdag donderdag en vrijdag hebben veelal een stoornis in het autistisch spectrum of een verstandelijke beperking. Dit zijn bijvoorbeeld schoolverlaters van het speciaal onderwijs die een dagbesteding nodig zijn.Op de woensdagmiddag en zaterdag komen kinderen met (gedrags)stoornissen veelal uit het autistisch spectrum.
Werksoort  
Doelgroep   volwassenen
Activiteit   activiteitenbegeleiding
Betreft het kortdurend werk (klus)
of langdurig werk (vacature)
  Vacature
Werktijden  
Begindatum   31-01-2014 (dd-mm-jjjj)
Einddatum   30-11-2014 (dd-mm-jjjj)
Werkuren per week/maand    uren per 
Bijzondere voorwaarden   Geduld zorgzaam gezellig affiniteit met jongeren met een beperking
Inwerkmethode en begeleiding  
Scholing  
Onkostenvergoeding  
Overige bijzonderheden  
Aantal gezochte vrijwilligers  
Naam van de organisatie   Zorgboerderij de Piet
Werkadres: Organisatie  
Werkadres: Straat+Huisnr   Voorbroeksweg 3
Werkadres: Postcode en Plaats   7468 RG ENTER

Bekijk ook onze 10 meest recente vacatures!