Ondersteuner activiteitenbegeleiding

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.

LET OP: Dit is een vacature uit ons archief, deze is niet meer actueel.
Titel vacature   Ondersteuner activiteitenbegeleiding
Taakomschrijving   Carintreggeland biedt in Enter een totaalpakket van zorg. Zowel voor verzorgingshuis- en verpleeghuiszorg (intramurale zorg) als thuiszorg en dagopvang (extramurale zorg). Er wordt thuiszorg aangeboden in de 46 aanleunwoningen van Het Reggedal maar ook in het dorp. Het Reggedal heeft 47 verzorgingshuisplaatsen en op de begane grond bevindt zich een kleinschalige woonvorm voor dementerende ouderen (De Reggevaart) voor 12 psychogeriatrische bewoners. Binnen de Reggevaart bevinden zich twee woningen de Klomp en de Zomp. In elke woning wonen zes bewoners die gezamenlijk een zo gewoon mogelijk huishouden voeren. Zo wordt er in huis gekookt en gegeten de was gedaan en boodschappen gehaald.Het Reggedal is een professionele organisatie die ondersteund wordt door ongeveer 160 enthousiaste vrijwilligers.
Werksoort  
Doelgroep   ouderen
Activiteit   activiteitenbegeleiding
Betreft het kortdurend werk (klus)
of langdurig werk (vacature)
  Vacature
Werktijden  
Begindatum   01-06-2015 (dd-mm-jjjj)
Einddatum   01-07-2016 (dd-mm-jjjj)
Werkuren per week/maand    uren per 
Bijzondere voorwaarden   Affiniteit met ouderen sociaal gezellig behulpzaam
Inwerkmethode en begeleiding  
Scholing  
Onkostenvergoeding  
Overige bijzonderheden  
Aantal gezochte vrijwilligers  
Naam van de organisatie   Carintreggeland Enter
Werkadres: Organisatie  
Werkadres: Straat+Huisnr   Reggedal 23
Werkadres: Postcode en Plaats   7468 BX ENTER

Bekijk ook onze 10 meest recente vacatures!