Ondersteuner(ster)

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.

LET OP: Dit is een vacature uit ons archief, deze is niet meer actueel.
Titel vacature   Ondersteuner(ster)
Taakomschrijving   Het Kulturhus Hoge Hexel is sinds januari 2009 open. Het Kulturhus is een multifunctioneel centrum waarin verschillende functies zoals sport cultuur onderwijs gezelligheid etc. samenkomen. Verschillende verenigingen en instanties maken gebruik van het Kulturhus. Zo worden er door Sporting Hoge Hexel verschillende sporten zoals zaalvoetbal volleybal gym callanetics etc uitgeoefend in het Kulturhus. De kerk en de school maken gebruik van verschillende ruimtes in het Kulturhus voor vergaderingen bijeenkomsten sport en spel etc. De peuterspeelzaal zit in het Kulturhus. Er wordt gebiljart door de biljartvereniging. Vanuit Stichting de Welle en de ouderencommissie worden er verschillende activiteiten voor ouderen ontplooid. Verder maken organisaties als het Plaatselijk Belang Hexel on Wheels en het Oranje Comité veelvuldig gebruik van het Kulturhus voor vergaderingen en activiteiten. In het Kulturhus Hoge Hexel is bijna iedere dag wel wat te doen.
Werksoort  
Doelgroep   ouderen
Activiteit   activiteitenbegeleiding
Betreft het kortdurend werk (klus)
of langdurig werk (vacature)
  Vacature
Werktijden  
Begindatum   17-11-2014 (dd-mm-jjjj)
Einddatum   19-05-2015 (dd-mm-jjjj)
Werkuren per week/maand    uren per 
Bijzondere voorwaarden   Sociaal behulpzaam maatschappelijk betrokken
Inwerkmethode en begeleiding  
Scholing  
Onkostenvergoeding  
Overige bijzonderheden  
Aantal gezochte vrijwilligers  
Naam van de organisatie   Kulturhus Hoge Hexel
Werkadres: Organisatie  
Werkadres: Straat+Huisnr   Nieuwe Schoolweg 5
Werkadres: Postcode en Plaats   7645 AV HOGE HEXEL

Bekijk ook onze 10 meest recente vacatures!