begeleiders voor dagbestedingsproject

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.

LET OP: Dit is een vacature uit ons archief, deze is niet meer actueel.
Titel vacature   begeleiders voor dagbestedingsproject
Taakomschrijving   Voor het project Talent Assistent Vrijwilliger (afgekort TAV) in Almelo hebben wij diverse vrijwilligers nodig. TAV is bedoeld voor mensen met een lichte verstandelijke beperking,psychische problematiek,sociaal isolement die geen dagbesteding hebben of kunnen krijgen en ook niet in staat zijn om aan het arbeidsproces deel te nemen. Het TAV project wil deze mensen een mooi alternatief bieden,nl. assistent-vrijwilliger worden. Met de deelnemers gaan we op zoek naar wat ze leuk (aanleg, passie, talent) vinden, gaan we kijken wat er nog geleerd moet worden om de vrijwilligerstaak te kunnen vervullen, en uiteindelijk gaan we op zoek naar een geschikte TAV plek, en begeleiden de deelnemer daar naar toe. Als het niet lukt, kan iemand altijd weer op ons terugvallen in het Meester Siebelinkhuis, waar het TAV project wordt uitgevoerd. We blijven uiteraard altijd begeleiden wanneer iemand eenmaal assistent vrijwilligerswerk doet. TAV is een project van Stichting de Klup Twente en beweegt zich op het terrein van de algemene en voorliggende dagbestedingsvoorzieningen. Naast beroepskrachten die dit begeleiden worden vrijwilligers ingezet om ons te versterken. Als vrijwilligers zoeken wij mensen: - Die overdag een aantal dagdelen beschikbaar zijn, - die het TAV concept en doelgroep aanspreekt, - die sterk in hun schoenen staan, - waarmee je goede afspraken kunt maken, - die het fijn vinden om samen te werken, - die in staat zijn om samen met en onder verantwoordelijkheid van de beroepskrachten vorm te geven aan het TAV proces van onze deelnemers. Op het gebied van activiteiten, talentenschool zoeken we vrijwilligers die specifiek o.a.: - activiteiten kunnen begeleiden als bewegen, creatief en koke,n - Nederlandse taal kunnen geven, - fotografie/video les kunnen geven, - computer les kunnen geven, - die leeractiviteiten als sociale-vaardigheidstraining kunnen leiden (eventueel samen met beroepskracht). Op het gebied van begeleiden op TAV-plekken - die TAV deelnemers willen en kunnen begeleiden op een vrijwilligersplek, het contact onderhouden en het verder begeleiden op die plek. We spreken dan van een contactvrijwilliger. Taken en verantwoordelijkheden worden dan duidelijk per individu besproken en vastgelegd. Wat bieden wij: - Interessante, gezellige en leerzame werkomgeving - Ondersteuning, coaching en scholing, - Gezellige vrijwilligersavond, - Eventueel reisvergoeding mogelijk in bepaalde gevallen.
Werksoort   Sociaal cultureel werk
Doelgroep   - NIET GESPECIFICEERD -
Activiteit   activiteitenbegeleiding
Betreft het kortdurend werk (klus)
of langdurig werk (vacature)
  Vacature
Werktijden   09:00 tot 14:30
Begindatum   15-01-2018 (dd-mm-jjjj)
Einddatum  
Werkuren per week/maand   6 uren per week
Bijzondere voorwaarden  
Inwerkmethode en begeleiding  
Scholing  
Onkostenvergoeding  
Overige bijzonderheden  
Aantal gezochte vrijwilligers   4 tot 6
Naam van de organisatie   Stichting De Klup Twente
Werkadres: Organisatie  
Werkadres: Straat+Huisnr  
Werkadres: Postcode en Plaats   7606ST 7606ST

Bekijk ook onze 10 meest recente vacatures!