Penningmeester

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.
Titel vacature   Penningmeester
Taakomschrijving   Taken: - het voeren van het dagelijks financieel beheer -het opstellen en bewaken van de jaarlijkse begroting en jaarrekening -het zorgen voor de jaarlijkse kascontrole door kascommissie -het voorbereiden en bijwonen van vergaderingen -het (evt.) aanvragen van subsidies -het meedenken bij het ontwikkelen van beleid en richting geven aan de koers van de vereniging -stimuleren van gezamenlijke afdelings- en bestuursverantwoordelijkheid -streven naar planmatig begroten -naleving van de financiŽle richtlijnen van de Zonnebloem
Werksoort   Zorg
Doelgroep   mensen met verstandelijk / lichamelijk / zintuiglijk beperking
Activiteit   bestuur & onderzoek
Betreft het kortdurend werk (klus)
of langdurig werk (vacature)
  Vacature
Werktijden   in overleg. Er wordt 6 keer per jaar vergaderd met het bestuur . Ledenvergadering en jaarvergadering is totaal 5 keer.
Begindatum   06-05-2019 (dd-mm-jjjj)
Einddatum   06-05-2020 (dd-mm-jjjj)
Werkuren per week/maand   2 uren per week
Bijzondere voorwaarden   enige kennis van financiŽle zaken
Inwerkmethode en begeleiding   er is een inwerkperiode en begeleiding aanwezig
Scholing  
Onkostenvergoeding   werkelijk gemaakte kosten worden vergoed
Overige bijzonderheden  
Aantal gezochte vrijwilligers   1
Naam van de organisatie   Zonnebloem afdeling Wierden
Werkadres: Organisatie  
Werkadres: Straat+Huisnr  
Werkadres: Postcode en Plaats    

Bekijk ook onze 10 meest recente vacatures!