Bezoek vrijwilligster

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.
Titel vacature   Bezoek vrijwilligster
Taakomschrijving   N. W. is een vrouw van 69 jaar. Ze woont begeleidt zelfstandig, ze wil graag een vrijwilligster die bij haar op bezoek komt 1 a 2x per week. Ze vindt het leuk om gezellig te praten, naar de stad gaan om een boodschapje te doen en te wandelen. Wandelen doet ze met behulp van de rollator. Ze is op zoek naar een vrouwelijke vrijwilligster 30+.
Werksoort   Maatjeswerk
Doelgroep   mensen met verstandelijk / lichamelijk / zintuiglijk beperking
Activiteit   welzijn & zorg
Betreft het kortdurend werk (klus)
of langdurig werk (vacature)
  Vacature
Werktijden   maandag of vrijdag
Begindatum   01-02-2021 (dd-mm-jjjj)
Einddatum   31-12-2021 (dd-mm-jjjj)
Werkuren per week/maand   2 uren per week
Bijzondere voorwaarden   Bij voorkeur een vrouwlijke vrijwilligster 30+
Inwerkmethode en begeleiding   De vrijwilligster wordt ingewerkt en ontvangt begeleiding van de professionele beroepskrachten
Scholing   nvt
Onkostenvergoeding   reis -onkostendeclaraties
Overige bijzonderheden   aanvragen van een VOG
Aantal gezochte vrijwilligers   1
Naam van de organisatie   De Twentse Zorgcentra/locatie de Colckhof
Werkadres: Organisatie   De Twentse Zorgcentra
Werkadres: Straat+Huisnr   Brouwerijstraat 7
Werkadres: Postcode en Plaats   7642 CV Almelo

Bekijk ook onze 10 meest recente vacatures!