Seniorenvoorlichter

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.
Titel vacature   Seniorenvoorlichter
Taakomschrijving   In deze vrijwilligersfunctie verstrekt men mondelinge informatie aan senioren in Wierden zodat de zelfredzaamheid en het eigen initiatief van senioren kan worden vergroot. Men neemt met senioren een vragenlijst door. Men biedt waar nodig (emotionele) ondersteuning en begeleidt ouderen bij het versterken van hun sociale netwerk. Indien hier aanleiding toe is verwijst men door naar de ouderenadviseur die indien noodzakelijk organisaties als MEE consulent of het maatschappelijk werk voor ondersteuning kan benaderen. Houd rekening met een tijdsinvestering van 2-4 uur per week.
Werksoort   Informatie & Advies
Doelgroep   ouderen
Activiteit   informatie & advies
Betreft het kortdurend werk (klus)
of langdurig werk (vacature)
  Vacature
Werktijden   in overleg
Begindatum   21-04-2021 (dd-mm-jjjj)
Einddatum   21-10-2021 (dd-mm-jjjj)
Werkuren per week/maand   4 uren per week
Bijzondere voorwaarden   Men kan goed luisteren en beschikt over een goed empatisch vermogen.
Inwerkmethode en begeleiding   er is een inwerkperiode en begeleiding
Scholing   ja
Onkostenvergoeding   werkelijk gemaakte kosten worden vergoed
Overige bijzonderheden   betreft een vacature in Enter
Aantal gezochte vrijwilligers   2
Naam van de organisatie   Stichting De Welle Vrijwilligerswerk
Werkadres: Organisatie  
Werkadres: Straat+Huisnr   dokter G.H. Beensweg 21
Werkadres: Postcode en Plaats   7642 CH WIERDEN

Bekijk ook onze 10 meest recente vacatures!