Taalmaatje

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.
Titel vacature   Taalmaatje
Taakomschrijving   In Nederland leven 15 miljoen mensen die niet goed kunnen lezen en schrijven. Wie als volwassene moeite heeft met lezen en schrijven loopt daar niet gauw mee te koop. Er rust een groot taboe op laaggeletterdheid. Veel mensen die hiermee te maken hebben schamen zich. Ze vermijden situaties waarin ze moeten lezen of schrijven en richten hun leven zo in dat ze er zo min mogelijk mee te maken krijgen. In Wierden zijn voorbereidingen gestart voor het opzetten van een Taalpunt om laaggeletterden naar een hoger lees- en schrijfniveau te helpen. Verschillende organisaties bundelen hun krachten om dit mogelijk te maken bibliotheek ROC van Twente gemeente Wierden en Stichting De Welle.
Werksoort   Onderwijs
Doelgroep   volwassenen
Activiteit   educatie
Betreft het kortdurend werk (klus)
of langdurig werk (vacature)
  Vacature
Werktijden   in overleg
Begindatum  
Einddatum  
Werkuren per week/maand   3 uren per week
Bijzondere voorwaarden   Goed in de Nederlandse taal:Communicatief vaardig:Geduld:Sociaal maatschappelijke betrokken.
Inwerkmethode en begeleiding   ja
Scholing   ja, een basistraining taalvrijwilligers, 4 dagdelen
Onkostenvergoeding  
Overige bijzonderheden  
Aantal gezochte vrijwilligers  
Naam van de organisatie   Stichting De Welle Vrijwilligerswerk
Werkadres: Organisatie  
Werkadres: Straat+Huisnr  
Werkadres: Postcode en Plaats    WIERDEN

Bekijk ook onze 10 meest recente vacatures!