Seniorenvoorlichter

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.
Titel vacature   Seniorenvoorlichter
Taakomschrijving   In deze vrijwilligersfunctie verstrekt men mondelinge informatie aan senioren in Wierden zodat de zelfredzaamheid en het eigen initiatief van senioren kan worden vergroot. Men neemt met senioren een vragenlijst door. Men biedt waar nodig (emotionele) ondersteuning en begeleidt ouderen bij het versterken van hun sociale netwerk. Indien hier aanleiding toe is verwijst men door naar de ouderenadviseur die indien noodzakelijk organisaties als MEE consulent of het maatschappelijk werk voor ondersteuning kan benaderen. Houd rekening met een tijdsinvestering van 2-4 uur per week.
Werksoort   Informatie & Advies
Doelgroep   ouderen
Activiteit   informatie & advies
Betreft het kortdurend werk (klus)
of langdurig werk (vacature)
  Vacature
Werktijden   in overleg
Begindatum   01-11-2022 (dd-mm-jjjj)
Einddatum  
Werkuren per week/maand   6 uren per maand
Bijzondere voorwaarden   Men kan goed luisteren en beschikt over een goed empatisch vermogen.
Inwerkmethode en begeleiding  
Scholing  
Onkostenvergoeding  
Overige bijzonderheden  
Aantal gezochte vrijwilligers  
Naam van de organisatie   Stichting De Welle Vrijwilligerswerk
Werkadres: Organisatie  
Werkadres: Straat+Huisnr   Binnenhof 43
Werkadres: Postcode en Plaats   7642 GW WIERDEN

Bekijk ook onze 10 meest recente vacatures!