Vrijwilliger VPTZ (Palliatieve Terminale Zorg) Leendert Vriel Almelo e.o.

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.
Titel vacature   Vrijwilliger VPTZ (Palliatieve Terminale Zorg) Leendert Vriel Almelo e.o.
Taakomschrijving   Als vrijwilliger van Leendert Vriel bied je ondersteuning aan mensen in de laatste levensfase die thuis willen sterven. Door te waken, overdag en/of 's nachts, zodat familieleden/naasten worden ontlast. Er wordt nauw samengewerkt met thuiszorgorganisaties.
Werksoort   Zorg
Doelgroep   - NIET GESPECIFICEERD -
Activiteit   welzijn & zorg
Betreft het kortdurend werk (klus)
of langdurig werk (vacature)
  Vacature
Werktijden   's nachts van 23.00 tot 07.00 uur, overdag in overleg.
Begindatum   24-03-2023 (dd-mm-jjjj)
Einddatum  
Werkuren per week/maand   8 uren per week
Bijzondere voorwaarden   - Een open houding in de omgang met anderen; - Goed kunnen waarnemen en luisteren; - Evenwichtig zijn en weten om te gaan met verdriet; - Aanpassingsvermogen en respect voor de gewoonten van de zieke en de mantelzorgers; - Flexibiliteit en doorzettingsvermogen.
Inwerkmethode en begeleiding   Introductiecursus voor aanvang van de werkzaamheden. Begeleiding coordinatoren
Scholing   Introductiecursus en verdiepingscursussen en maandelijkse groepsbijeenkomsten
Onkostenvergoeding   reis- en onkostenvergoeding
Overige bijzonderheden   beschikken over rijbewijs en auto.
Aantal gezochte vrijwilligers   meerdere
Naam van de organisatie   Stichting Leendert Vriel Almelo e.o.
Werkadres: Organisatie   Stichting VPTZ Leendert Vriel Almelo e.o.
Werkadres: Straat+Huisnr  
Werkadres: Postcode en Plaats   7602 PV 7602 PV

Bekijk ook onze 10 meest recente vacatures!